Geen producten (0)

Klantenservice. Wij helpen u graag!

Onze klanteservice is telefonisch bereikbaar 06-14744735. Voor vragen kunt U ook een email sturen naar kantoor@ruchem.nl of bij contact het formulier in te vullen.

Alle op onze website vermelde prijzen zijn incl.21% BTW. Alle vermelde prijzen zijn incl. verzendkosten. 

Onderstaande formulieren kunt U downloaden.

Voorwaarden
Modelformulier Herroeping
Bestelproces
Privacy policy

Naast de wettelijke garantie bieden wij 10 jaar garantie op werking van de producten mits op de juiste wijze verwerkt. 

Herroepingsrecht:

"U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk,
per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het
herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief
leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze
van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan
14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij
betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u
uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft
aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de
overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op
tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de
goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te
stellen."

Klachtafhandeling: mochten er klachten zijn dan kunt U dit d.m.v. een email of het contactformulier aan ons bekend maken. Binnen 7 dagen kunt U dan een inhoudelijke reactie verwachten. Na het indienen van een klacht per email ontvangt U binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform(http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Garantie: 
Naast de wettelijke garantie bieden wij 10 jaar garantie op werking van de producten mits op de juiste wijze verwerkt.
voor alle artikelen die U bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Naast de wettelijke garantie geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Op alle impregneerproducten bieden wij, Ruchem BV 10 jaar garantie mits op de juiste wijze verwerkt. Indien het product biine de garantieperiode zijn werking verliest wordt dezelfde hoeveelheid product nognmaals kostenloos verstrekt.


Betaalmethodes:

In de footer van onze website staan alle betaalmethodes vermeld. 'We bieden verschillende betaalmethoden aan. Alle betaalmethoden zijn gratis. Behalve als u gebruik maakt van een rembours levering. Hiervoor word €20,- in rekening gebracht.  U kunt gebruik maken van iDEAL, onder rembours (betalen bij aflevering), betalen bij afhalen, of voor Afterpay. Bent u zakelijk klant, dan kunt u kiezen voor 'op rekening'. Voor Afterpay geldt een aantal voorwaarden. U betaalt achteraf via AfterPay. Voor nieuwe klanten geldt dat van Afterpay gebruik kan worden gemaakt indien het voor max € 150,- en bij Afterpay bekende klanten € 250,-'.

Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:

 Levering:

Alle bestellingen die op werkdagen voor 12.00 uur geplaatst worden, worden nog dezelfde dag verstuurd. Levering zal meestal de volgende werkdag plaats vinden.
Nadat U een bestelling geplaatst heeft ontvangt U hiervan een bevestging, bij deze bevestiging ontvangt U ook de afleverinformatie.
Indien U bij aflevring niet in huis bent, volgt een tweede aanbieding of kunt U aangeven op welk tijdstip U de levering wil ontvangen.
Bestellingen worden geleverd door DHL en U ontvangt hiervoor z.sm. een track&trace code. Bent niet in huis tijdens de aflevering dan volgt er een tweede aanbieding of U kunt een tijdstip aangeven wanneer U de zending wil ontvangen. Bestellingen met meer dan 2 items worden op een verzamelpallet geplaatst.

Facebook